9 MOTIVE pentru care să te muţi într-un apartament nou

VEZI!

O construcţie trebuie întreţinută permanent. Ca un exemplu din viaţa curentă, în medicină fenomenul de oboseală este asociat persoanelor în vârstă sau persoanelor ce au depus un efort considerabil.

VEZI diferenţa!

Pe perioada de viaţă, o construcţie este supusă la diverse acţiuni exterioare, apărând fenomene care îi scad timpul de viață proiectat. O construcţie ce a rezistat la trei cutremure, este supusă la fenomenul de oboseală.

Dacă n-a fost întreţinută corespunzător apar şi fenomenele de coroziune, oxidare şi carbonatare, fenomene ce afectează grav elementele din beton armat. În consecinţă, construcţia trebuie întreţinută permanent. Ca un exemplu din viaţa curentă, în medicină fenomenul de oboseală este asociat persoanelor în vârstă sau persoanelor ce au depus un efort considerabil.

Prin modificările aduse STAS-urilor și normativelor în perioada anilor 1978 – 2018 valoarea forţelor seismice de proiectare a clădirilor creşte continuu şi, prin urmare, nivelul de siguranţă seismică actuală este superior cerinţelor reglementării iniţiale, valoarea acceleraţiei de vârf crescând semnificativ (>25%).

ATINGE!

Durata de viaţă a clădirilor vechi cât şi a celor noi este de 50 - 100 ani, aici intervenind mai mulţi factori legaţi de materialele de construcţie, tipul de structură, normativele respectate, influenţa factorilor externi - CUTREMURE.

Structura unei clădiri trebuie proiectată astfel încât deteriorarea pe durata de viaţă proiectată să nu afecteze performanţele sub cele previzionate în mediul respectiv, în condiţiile asigurării unei mentenanțe corespunzătoare.

Conform normelor de proiectare la acţiunea seismică, respectiv codul de proiectare armonizat la nivel european „Eurocod 8 - Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur” cu anexele naţionale şi ultimul normativ de proiectare seismică (cel din 2013):

- au crescut semnificativ nivelurile de siguranţă pe care proiectanţii sunt obligaţi să le atingă;
- la bazele proiectării structurii pentru clădirile de locuit se află durata de viaţă proiectată minimă de 50 ani.

SIMTE!

Materialele folosite atât pentru izolare fonică, termică, hidrofugă, protecţie la foc sunt actuale şi fiecare dintre ele respectă normele aflate în vigoare. Un proiect verificat de către verificatori autorizaţi răspunde la toate cerinţele: rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în exploatare, igienă, izolaţie termică, mediu.

SIMTE confortul!

Pentru construcţiile noi, normativele tehnice în vigoare sunt mult peste cele utilizate în proiectarea blocurilor vechi. Materialele folosite atât pentru izolare fonică, termică, hidrofugă, protecţie la foc sunt actuale şi fiecare dintre ele respectă normele aflate în vigoare.

ÎNŢELEGE!

Materialele utilizate în construcţia blocurilor noi n-au suferit fenomenul de oboseală, sunt la capacitate maximă, şi la un fenomen exterior extrem (cutremur, furtună, inundaţii, ploi averse) se vor comporta mai bine..

ÎNŢELEGE să faci diferenţa!

”O construcţie care a rezistat la trei cutremure, este supusă la fenomenul de oboseală.

Construcţiile noi, în comparaţie cu cele vechi, n-au trecut prin fenomenele specificate mai sus. Materialele utilizate n-au suferit fenomenele de oboseală, sunt la capacitate maximă, şi la un fenomen exterior extrem (cutremur, furtună, inundaţii, ploi averse) se vor comporta mai bine.

Ca un exemplu din viaţa curentă, în medicină fenomenul de oboseală este asociat persoanelor în vârstă sau persoanelor ce au depus un efort considerabil.”

ing. proiectant Andrian Alexandru, membru AICPS
Asociaţia Inginerilor Constructori
Proiectanţi de Structuri

CREEAZĂ!

Încă din stadiul construcţiei unui bloc nou, se poate proiecta asigurarea unui confort sporit specificat de beneficiar cu recompartimentările dorite, fără a afecta structura de rezistenţă

CREEAZĂ, ai libertatea!

În construcţia unui bloc nou ai posibilitatea - încă de la fazele iniţiale de proiectare - de a lua în calcul modificările locuinţei (în cadrul execuţiei) fără a afecta structura de rezistenţă, facilitate ce îţi oferă flexibilitatea de realiza recompartimentări şi amenajări interioare ulterioare sporite.

ALEGE!

Alege să fi arhitectul propriului tău apartament, poţi decide cum vrei să arate viitorul tău!

ALEGE unde vrei să fii!

”Blocurile - clădiri de locuit colective - sunt bine realizate prin prisma măsurilor de securitate la incendiu, după noile normative: structura de rezistenţă trebuie să reziste sub acţiunea focului o perioadă normată de timp, căile de evacuare (uşi, holuri, scări) trebuie să îndeplinească anumite condiţii privind gabaritele şi lungimile de evacuare, de distanţă la foc.

Mai mult, dacă clădirea este prevăzută cu parcaj auto subteran, ea se dotează cu instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori, exteriori şi/sau sprinklere, cu instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare incendii, instalaţii de desfumare.”

ing. Liviu Cătălin Covaliu,
specialist în securitatea la incendiu a construcţiilor

ÎMPĂRTĂŞEŞTE!

O construcţie realizată conform perfecţiunii parametrilor funcţionali, tehnici şi economici, cu dotări SMART Home, îţi asigură SIGURANŢA
- Tehnologie, Automatizare, Protecţie, Securitate, Eficienţă, Timp extins de viaţă

ÎMPĂRTĂŞEŞTE alegerea inteligentă!

Un complex rezidenţial modern include în dotările standard sisteme de SIGURANŢĂ şi de protecţie SMART Home:

- detecţie şi alarmare la incendiu şi monoxid de carbon, ventilaţie diluţie CO, evacuare fum şi gaze fierbinţi (pentru parcările subterane), hidranţi exteriori şi interiori (cu grup de pompare şi rezervă de apă proprii), generator electric pentru alimentarea echipamentelor vitale cu rol de securitate la incendiu;

- senzori de fum, de mişcare şi de inundaţie cu electrovană întrerupere furnizare apă, circuite de priză dotate cu siguranţe cu diferenţial tip “SALVEAZĂ VIEŢI”.

RELAXEAZĂ-TE!

O locuinţă SMART Home personalizată conform nevoilor tale de funcţionalitate, ergonomice şi estetice, cu dotări moderne, materiale de calitate şi inovatoare, îţi asigură CONFORTUL
- Flexibilitate, Inovaţie, Inteligenţă, Mobilitate, Echilibru, Economie

RELAXEAZĂ-TE în noua ta locuinţă!

O locuinţă nouă, pe măsura ta, presupune - pe lângă materialele de calitate, inovatoare - o abordare unitară, dar flexibilă şi personalizată, ce include dotări şi sisteme de CONFORT SMART Home:

- pereţi dubli BCA Ytong fono-termoizolanţi cu inserţie de vată bazaltică, izolaţie acustică la planşee, tâmplărie germană VEKA, cu geamuri tripan, finisaje interioare realizate cu materiale de provenienţă UE (în special din Italia, Spania sau Franţa), iluminare interioară cu tehnologie LED;

- videointerfon, aer condiţionat tip INVERTER, aplicaţie cu notificări tip push declanşări senzori de siguranţă şi protecţie, control şi acţionare la distanţă a modulelor: relee acţionare iluminat, dimare iluminat pe zone, termostat pentru centrala termică şi aerul condiţionat, scenarii “Acasă” şi “Plecat de acasă”.

TRĂIEŞTE!

...Să visezi din vechea locuinţă?...
Sau, să trăieşti într-un ansamblu nou de apartamente, înconjurat de certitudini ?!
PLUS VALORI - Siguranţă, Confort, Eficienţă, Flexibilitate, Facilităţi, Un mod de viaţă excepţional

TRĂIEŞTE pe măsura ta!

Ştim cu toţii că nimic nu este perfect!
Motivele pentru care să te muţi intr-un apartament nou, arătate până aici, nu sunt suficiente...
Trebuie să şi vrei să trăieşti într-un loc de viaţă unic, cu multiple facilităţi pentru familia ta, pentru copii tăi, cu grijă faţă de mediu şi comunitate:

- spaţii verzi şi părculeţ de joacă pentru copii, cu mobilier specific;

- staţie pentru încărcarea autoturismelor electrice;

- iluminat exterior cu lămpi stradale tip LED;

- locuri de parcare, subterane şi supraterane, blocuri dotate cu lifturi.

...Şi - pentru că eşti UNIC - alege un dezvoltator care nu îţi prezintă un produs de serie!